آرایش به سبک پیکاسو

آرایش و عکاسی از مانکن ها به سبک پیکاسوودر تقلید از مشهور ترین آثار این نقاش بزرگ

برای بازسازی احتمالی افرادی که مدل این تابلو ها بودند و یا آنچه در ذهن پیکاسو بوده است

 

 

۰۱

Pablo Picasso Fashion

۰۲

Eugenio Recuenco

۰۳

 

۰۴

Eugenio Recuenco Picasso

۰۵

Eugenio Recuenco Pablo Picasso

۰۶

Picasso Inspired Fashion

۰۷

Eugenio Recuenco Picasso Fashion

۰۸

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده