بازیافت اب اشامیدنی

برای صرفه جویی در مصرف اب و استفاده دوباره از اب های تمیز و بدون مواد شوینده در ابیاری گل ها و فضای سبز اپارتمانی سینک جدیید ساخته شده است که اب را ابتدا در داخل گالنی به شکل ابپاش ذخیره میسازد و سپس به سوی فاضلاب هدایت میکند با این وسیله میتوانید به راحتی گل های اپارتمانی را با اب  بازیافتی ناشی از شستشوی دست و صورتتان ابیاری نمایید .

به این کار میتوانید در سال معادل ده هزار گالن اب یا معادل یک استخر در مصرف اب صرفه جویی نمایید .

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده