تایر های فرسوده در خدمت دکوراسیون زیبا

تایر های فرسوده با عدم بازگشت طبیعی به چرخه طبیعت و آلوده سازی محیط زیست اگر به صورت اصولی بازسافت شوند منبع انرژی و سوختی برای نیروگاه های زیباله سوز هستند و گاهی هم بسیار زیباتر و بهتر در خدمت ارایش محیط زیست در می ایند

 
نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده