تبلیغات هوشمندانه

کمپین های تبلیغاتی مدرن نه تنها ترویج مارک های مختلف، محصولات و خدمات را تبلیغ می کننند بلکه از احساسات و افکار مردم نیز برای تبلیغات خود استفاده می کنند . در تصاویر زیر چند تبلیغ هوشمندانه را با هم می بینیم . 

 

VISA Lobster Trolleybus

VISA Lobster Trolleybus

BUND Animal Protection

BUND Animal Protection

LEGO Create

LEGO Create

Head and Shoulders Mona Lisa

Head and Shoulders Mona Lisa

Sport Life Water Fits You

Sport Life Water Fits You

X Games Skateboard Bus

X Games Skateboard Bus

۳M Lint Roller Cat

3M Lint Roller Cat

Nestea Straw Face

Nestea Straw Face

LG Washing Machine Laundry Bag

LG Washing Machine Laundry Bag

Schick Free Your Skin

Schick Free Your Skin

TopFit Sit-Ups Bus

TopFit Bus

Coca-Cola Zero Pyramid

Coca-Cola Zero Pyramid

Pepsi Halloween

Pepsi Halloween

McDonald’s The Real Milkshake

McDonalds The Real Milkshake

BMX Bike Lane

BMX Bike Lane

Jardiland Light Dog Food

Jardiland Light Dog Food

Fanta Strawberry Tongue

Fanta Strawberry Tongue

IKEA Bed

IKEA Bed

Law and Order Billboard

Law and Order Billboard

Colgate Toothbrush Lollipop

Colgate Toothbrush Lollipop

Nerolac Quick Dry Paint

Nerolac Quick Dry Paint

Aroma Coffee

Aroma Coffee

McDonald’s Fries

McDonalds Fries

Eliane Indiani Elevator

Eliane Indiani Elevator

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده