تکامل تلفن های همراه

هنرمند انگلیسی و طراح کایل بین تکامل تلفن های همراه را در طول سالها به صورت جعبه های پاستیکی که در یکدیگر جای میگیرند مسجم کرده است . 

 

Mobile Evolution

Phone Evolution

Kyle Bean Evolution of Mobile Phones

Kyle Bean Mobile Evolution

Kyle Bean Phone Evolution

Evolution of Mobile Phones

Kyle Bean Evolution of Phones

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده