جملات پند آموز

جملات زیبای پند آموز از بزرگان 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده