حیوانات آب نباتی

این مجسمه های زیبا و واقعی توسط یک هنرمند ژاپنی از آب نبات ساخته شده اند . 

 

Shinri Tezuka

 

Japanese Lollipop

Realistic Animal Lollipop

Realistic Animal Candy

Animal Candy

Amezaiku

Japanese Lollipops

Realistic Animal Lollipops

Animal Lollipop

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده