ساعت پروژکتوری

ساعت ها وسایلی هستند که بار ها و بارها در طول روز چشم ها را به خود خیره میسازند . البته بدلیل اهمیتشان در زندگی ما .اما مدل هایی هم هستند که بخاطر طراحی و نبوغ در تولیدشان جلب توجه میکنند.

ساعت جدید ما که با باتری و برق هر دو کار میکند و میتواند مستقیما روی پریز برق هم نصب کردد بدنه و صفحه ندارد و عقربه ها ازادانه در فضای ماحدود دکور اطراف جرکت میکنند اما نبوغ اصلی در پروژکتور هایی است که در نوک عقربه ها جای گرفته اند . و در تمام ساعت شبانه روز حتی در نور زیاد دوستداران دنیای دیجیتال را به گذر لحظات عمر یاد اور میگردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده