سوپر موتور مسابقه ای Razor Sharp Racer

پس از ۲۰ سال تیم الستیر بازگشتی بینظیر به عرصه سوپر بایک  ها خواهد داشت و سوپر موتور جدید خود را با طراحی شرکت روساک به نام Razor Sharp Racer معرفی نموده است

سوپر موتور با طراحی جدید از بدنه ای که گویای نشانه رفتن به نقطه پایان و شکافنده و تیز همچون تیغ میباشد 

طرحی با زوایای تیز در تمام بخش های فنی و فلاپ ها که حس سرعت و شتاب را به خوبی منتقل میکند 

 

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده