شمعی که تمام نمیشود

شمع جاودان یا تمام ناشدنی اختراع جدید است که اشک های شمع را باز به صورت همان شمع اولیه  فرم دهی میکند و به این صورت بدنه اصلی شمع که بیشتر به دلیل اشک ریختن رو به اتمام میرفت دیگر تمام شدنی نیست و مدت بسیار زیادی میسوزد

Never Ending Candle

 

Regenerating Candle

Innovative Candle

Rekindle Candle

Benjamin Shine

Rekindle Candle by Benjamin Shine

Rekindle Candle

Candle by Benjamin Shine

Benjamin Shine Candle

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده