صندلی رخت آویز

برای لحظات پوشیدن و یا تعویض لباس میتوان از زیر پایی یا نیم کت  و امثال این وسایل استفاده نمود تا هم تعویض لباس راحت تر انجام گیرد و هم برای افراد سختی کمتری به همراه داشته باشد و محصول صندلی رخت آویز این کار را به بهترین شکل ممکن میسازد . همراه با فضاهایی برای قرار دادن لباس ها تا پوشیدن مجدد و یا حتی نشستن بر روی این صندلی 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده