عکاس لگویی

لگو یا قطعات دوست داشتنی سرهم شونده که در تمام دنیا محبوب است هم گاهی با کاراکتر های داخل مجموعه اش دستمایه هنرنمایی و خلق آثار فانتزی  میشود
این بار عکاس  ساخته شده از لگو سوژه تصویر برداری از مناظر جالب شده است و بی خبر از اینکه خودش هم در داخل این تصاویر زیبا گرفتا رشده است

 

LEGO Photographer

 

LEGOgrapher

LEGO Photography

Andrew Whyte

LEGOgraphy

LEGO Photography by Andrew Whyte

Photography by Andrew Whyte

Andrew Whyte LEGO

LEGO Photographer Andrew Whyte

Photographer Andrew Whyte

Andrew Whyte Photography

Andrew Whyte LEGOgraphy

LEGOgraphy by Andrew Whyte

Andrew Whyte LEGOgrapher

Andrew Whyte LEGO Photography

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده