فقط کمی مهربان تر

یادمه قدیم ها که مدرسه می رفتیم یکی از موضوع های همیشگی انشاء فواید درخت بود . واقعاً ما فواید درخت را می دانیم و آنها را اینگونه ناجوانمردانه به آتش می کشیم ؟!

نمی خواهم از فواید درخت بگم فقط می خواهم بگم تمام موجوداتی که در عالم هستی وجود دارند حق زندگی دارند ، حق استفاده از آب و خاک را دارند . حق نفس کشیدن دارند  . تمام حقی که ما برای خودمان قائل می شویم باید برای سایر موجودات زنده هم قائل شویم .

و یادمان نرود که خالق ما ، خالق آنها هم هست  پس کمی مهربان تر باشیم

495943_602

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده