فولکس واگن چوبی

فولکس قورباغه ای با بدنه که از ۵۰۰۰۰ قطعه چوبی بسیار زیبا و دست ساز ساخته و تزیین شده است
 

Wooden Volkswagen Beetle

 

Wooden VW

Wooden Beetle

 

Wooden Car

Momir Bojic Wooden Volkswagen Beetle

Momir Bojic Wooden Beetle

Momir Bojic Wooden Volkswagen

Momir Bojic

Wooden Volkswagen

Wooden VW Beetle

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده