قفسه کتاب مخفی

قفسه کتاب جدید که کاملا در پشت کتاب ها پنهان میشود و نامرئی میگردد 

 

 

Invisible Bookshelf

 

Floating Bookshelf

 

 

Umbra Conceal Book Shelf

Umbra Hidden Bookshelf

 

Umbra Floating Bookshelf

 

Umbra Invisible Bookshelf

 

Hidden Bookshelf

 

Concealed Bookshelf

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده