لیوانی که هرگز خالی نمیشود

لیوان هایی جدید که هرگز خالی نمیشوند و البته به شرطی که وارونه روی میز قرار بگیرند
این لیوان ها در انتهای خود طرح چاپ شده قهوه و نوشیدنی های دیگر را دارند و بخاطر طراحی خاص دسته که در وسط قرار گرفته زیر و روی لیوان قابل تشخیص نیست

 

Never Empty Coffee Mugs

 

Never Empty Coffee Mug

NENDO Mugs

NENDO Starbucks Mug

Starbucks Mugs

NENDO Mug

NENDO Starbucks Mugs

Starbucks Mug

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده