لیوان بدون واژگونی

بیشتر اوقات بر سر سفره و یا میز غذاخوری یک لیوان واژگون می شود و تمام محتویات آن خالی می گردد . یک شرکت برای رفع چنین مشکلی یک لیوان جدید ساخته که باطراحی خاص خود هیچ زمان واژگون نمی شود . 

 

 

 

Spillproof Wine Glass

Saturn Wine Glasses

Spillproof Wine Glasses

Spill-proof Wine Glasses

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده