ماز برفی

ماز برفی و سرسره برفی از زمین بازی منجمد از برف و یخ برای جشنواره زمستان سالانه در کیرونا، سوئد ساخته شده است.

 

 

Snow Labyrinth

Snow and Ice Labyrinth

Ice Playground

Kiruna Winter Playground

Snow Playground

Snow Slide

Winter Playground

Winter Maze

Snow and Ice Maze

Winter Labyrinth

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده