ماگ آرامش بخش

استفاده از نماد های خشونت همیشه به معنی حریف طلبیدن نیست . چه بسا در اختیار داشتن وسایل فانتزی با الگوی ابزار جرم و خشونت احساس تجربه بدست گرفتن این وسایل را کاهش داده و در انسان ارامش ایجاد میکند

از این نوع وسایل شخصی که مشابه انواع سلاح ها یا مفاهیم خشن هستند انواع مختلفی ساخته شده و در دسترس است 

امروز هم ما به شما ماگ شبیه پنجه بوکس را معرفی می نماییم .ارامش نوشیدن قهوه و رویای نبرد همراه هم تضاد دل انگیزی ایجاد میکند . 

 

MUG!

 

 

 

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده