مجسمه های هندسی

مجسمه های هندسی توسط رابرت وکسلر از سکه های به هم متصل شده  ساخته شده است.

سکه بریده، با هم پیوست، و متصل به فرم آثار منحصر به فرد از هنر است.

 

Interlocked Coins Sculpture

Coins Art

Interlocked Coin Sculptures

Interlocked Coins Sculptures

Interlocked Coin Sculpture

Coins Sculpture

Interlocked Coin Art

Robert Wechsler Coin Sculptures

Coin Art

Coin Sculptures

Coins Sculptures

Coin Sculpture

Robert Wechsler Coin Sculpture

Robert Wechsler

Interlocked Coins Art

Robert Wechsler Coin Art

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده