مسافرت در زمان با هنر عکاسی

عکاس هنرمند ژاپنی به مکان های عکس های گذشته خود سفر کرده و با دقت زیاد از همان زاویه و با همان شرایط نوری که در عکس های دوران کودکی اش بوده عکس گرفته و با ترکیب عکس های قدیم و جدید به نوعی از عکس دست یاقته که گویی در زمان سفر کرده است .
 

Time Traveling Photographer

 

۱۹۸۲ and 2005 in Paris, France

Time Traveling Photos

۱۹۷۶ and 2005 in Kamakura, Japan

Chino Otsuka

۱۹۷۹ and 2006 in Kitakamakura, Japan

Imagine Finding Me by Chino Otsuka

۱۹۸۴ and 2005 in London

Chino Otsuka Imagine Finding Me

۱۹۷۷ and 2009 in France

Imagine Finding Me

۱۹۸۵ and 2005 in Beijing, China

Time Traveling Photographer Chino Otsuka

۱۹۷۵ and 2005 in Spain

Imagine Finding Me Chino Otsuka

۱۹۸۱ and 2006 in Ofuna, Japan

Japanese Photographer Chino Otsuka

۱۹۷۵ and 2009 in Pont des Arts, France

Photographer Chino Otsuka

۱۹۸۰ and 2009 in Nagayama, Japan

Time Traveling

۱۹۸۱ and 2006 in Ofuna, Japan

Time Travel Photography

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده