نقاشی های بسیار طبیعی و واقعی با مداد رنگی

هنر نقاشی با مداد اینقدر پیشرفت داشته است که این روز ها نمیتوان بین نقاشی های طبیعی و سه بعدی و تصاویر عکاسی تفاوتی پیدا کرد در ادامه تعدادی از زیباترین نقاشی های بسیار طبیعی که با مداد رنگی خلق شده اند را میبینیم
 

Realistic Colored Pencil Drawings

 

Colored Pencil Drawings

Realistic Eye Drawings

Realistic Pencil Drawings by Redosking

Eye Drawing

Pencil Drawings by Redosking

Colored Pencil Drawings by Redosking

Realistic Eye Drawing

Mouth and Lips Drawing

Drawings by Redosking

Redosking Drawings

Colored Pencil Drawing

Redosking

Realistic Pencil Drawings

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده