نقاشی های بسیار واقعی با انگشت

یکی از سبک های نقاشی با رنگ روغن استفاده از انگشتان است بجای قلم مو و کاردک که در این روش تمام قسمت های تابلو نقاشی با بخش های مختلف انگشتان و به سلیقه نقاش در هر زاویه ای انجام میشود تا نزدیک ترین حالت ممکن را به واقعیت خلق نماید

 |

Icebergs by Zaria Forman

 

 

Icebergs

Finger Paintings by Zaria Forman

Iceberg Paintings by Zaria Forman

Iceberg Drawings

Realistic Finger Paintings

Iceberg Paintings

Iceberg Drawing

Iceberg Painting

Iceberg Painting by Zaria Forman

Zaria Forman House of Cards

Paintings by Zaria Forman

Drawings by Zaria Forman

Artist Zaria Forman

Iceberg Drawings by Zaria Forman

Zaria Forman Paintings

Zaria Forman Drawings

Zaria Forman

Iceberg by Zaria Forman

Finger Paintings

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده