نقاشی های معکوس

برایان لای هنرمند جوانی است که آثار زیبایش به تازگی منتشر شده . این نقاشی ها که با خلاقیت بسیار کشیده شده اند مانند  نگاتیو فیلم عکاسی  با رنگهای معکوس هستند و اگر رنگها را به صورت معکوس کنیم این نقاشی های زیبا به درستی دیده خواهند شد . 
 

 

Inverted Art

Inverted Drawings by Brian Lai

Negative Drawings

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده