نقاشی های کوچک

یکی از هنرمندان ترکیه ای آثار زیبای خود را در معرض دید عموم قرار داده است . این آثار نقاشی های کوچک بر روی دانه های برنج ، قهوه ، بادام ، قند ، قرص و هر شی کوچک دیگری کشیده شده اند . 

 

 

Butterfly Painting

Tiny Art by Hasan Kale

Feather Painting

Tiny Paintings

Matchstick Painting

Hasan Kale

Micro Paintings

Nut Painting

Paintings by Hasan Kale

Seed Paintings

Micro Painting by Hasan Kale

Miniature Art by Hasan Kale

Fruit Painting

Small Art by Hasan Kale

Sugar Painting

Miniature Paintings by Hasan Kale

Chocolate Painting

Micro Art by Hasan Kale

Candy Painting

Miniature Art

Pill Paintings

Miniature Painting

Small Paintings by Hasan Kale

Coin Painting

Micro Painting

Banana Painting

Micro Art

Cherry Painting

Small Paintings

Rice Painting

Painting by Hasan Kale

Micro Art

Tiny Paintings by Hasan Kale

Coffee Bean Painting

Small Painting

Seashell Painting

Miniature Paintings

Butterfly Painting

Art by Hasan Kale

Fly Painting

Tiny Painting

Shell Painting

Tiny Art

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده