هندوانه به شکل قلب

تا کنون حتما هندوانه هابی به شکل مکعب را دیده اید اما یک کشاورز با تهیه شکل قلب با پلاستیک و گذاشتن یک هندوانه در حال رشد در آن موفق شد که هندوانه به شکل قلب تولید کند 

 

Heart Shaped Watermelon

 

Heart Watermelon

Hiroichi Kimura

 

Surprised Farmer

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده