هنر بیسکوئیتی

مسلما خیلی از افراد عاشق بیسکوئیت های کرمدار با طعم های متفاوت میباشند . اما کمتر فردی به فکر استفاده از این بیسکوئیتها برای خلق آثار هنری می افتد . 

 

Tisha Cherry

Oreo Cookie Art

Cookie Art

Cookie Art Tisha Cherry

Tisha Cherry Oreo Art

Oreo Cream Art Tisha Cherry

Oreo Cookie Art Tisha Cherry

Oreo Art by Tisha Cherry

Tisha Cherry Oreo Cream Art

Oreo Cream Art by Tisha Cherry

Oreo Art Tisha Cherry

Cookie Art by Tisha Cherry

Tisha Cherry Instagram

Tisha Cherry Oreo Cookie Art

Tisha Cherry Cookie Art

Food Artist Tisha Cherry

Oreo Cream Art

Artist Tisha Cherry

Oreo Cookie Art by Tisha Cherry

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده