هنر موزی

موز میوه ای است که خیلی زود خراب میشود پس کمتر کسی به فکر استفاده از آن برای کارهای هنری می افتد . اما یک فرد به نام استفان براش کارهای زیبایی با موز انجام داده است . 

 

 

Banana Art by Stephan Brusche

 

Banana Art by isteef

Instagram Artist Stephan Brusche

Banana Sculptures by Stephan Brusche

isteef

Food Artist Stephan Brusche

Food Artist isteef

Stephan Brusche

Banana Artist Stephan Brusche

Instagram Artist isteef

Instagram Art

Instagram Banana Art

isteef Banana Sculptures

Banana Artist isteef

Stephan Brusche Banana Art

Banana Art

Banana Sculptures

isteef Banana Art

Stephan Brusche Banana Sculptures

Banana Sculptures by isteef

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده