پرتره با اسکناس

یک هنرمند ژاپنی با جمع آوری اسکناس های واقعی و تبدیل آنها به پرتره های سه بعدی مجموعه ای از عکس رهبران جهان و روسای جمهور برای خود ساخته است . 

در این مجموعه اسکناس های کشورهای مختلف به دقت تا خورده اند تا تبدیل به عکس سران کشورها شوند . 

Money Portraits

 

Paper Money Origami

Money Faces

Art of Money

Money Figures

Money Sculptures by Yosuke Hasegawa

 

Money Origami

Money Heads by Yosuke Hasegawa

Money Portraits by Yosuke Hasegawa

Yosuke Hasegawa

Money Figures by Yosuke Hasegawa

Money Origami by Yosuke Hasegawa

Folded Money by Yosuke Hasegawa

Money Art by Yosuke Hasegawa

Money by Yosuke Hasegawa

Money Portrait

Money Face

Money Head

Money Sculptures

Origami by Yosuke Hasegawa

Folded Money

Money Faces by Yosuke Hasegawa

Moneygami by Yosuke Hasegawa

Money Figure

 

Money Sculpture

Banknote Origami

Banknote Art

Currency Art

Art of Money by Yosuke Hasegawa

 

Money Art

 

 

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده