چاقوی آشپزخانه پولاروید

رنده مخصوص برش پنیر و کره با طرح یک دوربین پولاروید قدیمی که گویی برش های پنیر را همانند عکس های فوری پولاروید بیرون میدهد
 

Polaroid Cheese Slicer

 

Say cheese!

Camera Cheese Slicer

Polaroid Cheese

Say Cheese Instant Slicer

Polaroid Slicer

GAMAGO

GAMAGO Cheese Slicer

Instant Cheese Slicer

Cheese Slicer

Polaroid Camera Cheese Slicer

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده