کتاب نقاشی

کتاب های نقاشی و رنگ آمیزی که برای آموزش هنر نقاشی به کودکان استفده میشود اگر بجای رنگ امیزی طرح ها با کشیدن اسکلت درونی آن جاندار کامل شود ه بسیار دیدنی میشود

Coloring Book Skeletons

 

Sylvester

Comic Book Skeletons

Jessica Rabbit

Cartoon X-Ray

Iron Man

Comic Book Skeletons by Chris Panda

Alice

Comic Book X-Ray

Sailor Moon

Coloring Book X-Ray Skeletons

Bambi

French artist Chris Panda

Michigan J. Frog

Coloring Book Art

Maleficent

Coloring Book Skeletons by Chris Panda

Smurfette

Cartoon Skeletons by Chris Panda

Jasmine

Comic Book X-Ray Skeletons

Wally Gator

Coloring Book X-Ray

Fionna and Cake

Cartoon X-Ray Skeletons

Ariel

Chris Panda

Popeye

French Illustrator Chris Panda

Donald Duck

Coloring Book

Spider-Man

Cartoon Skeletons

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده