کودکان سالمند

اگر دقت کرده باشید کودکان دوست دارند که مانند افراد بزگسال لباس بپوشند و یا کارهای آنها را تقلید کنند . زکریا اسکات عکاس خلاقی می باشد که ایده کودکان سالمند را در  نیویورک تایمز ایجاد کرده و با استفاده از ویژگی های کودکان و با کمی تغییر عکس های زیبایی از کودکان سالمند گرفته است . 

 

 

Old Babies

Old Kids

Elderly Kids

Elderly Children

Elderly Babies

Zachary Scott

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده