کول آویز کودکان

کول آویز وسیله ایست برای حمل راحت کودکان در رفت و امد و مکان های شلوغ تا هم والدین به راحتی کودکشان را همراه ببرند و کودکان نیز از تماشای اطراف لذت ببرند

Piggyback Rider

 

 

Standing Child Carrier

The Piggyback Rider

Child Carrier

Backpack Child Carrier

Piggyback Rider Standing Child Carrier

The Piggyback Rider Standing Child Carrier

Shoulder Child Carrier

Piggyback Rider Child Carrier

Piggyback Child Carrier

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده