گلدان LED

گلدان LED وسیله ایست بسیار جالب و زیبا برای فضاهای اپارتمانی کوچک تا بدینوسیله همگان امکان داشته باشند که گیاهان و سبزیجات اپارتمانی تازه و شادابی  داشته باشند و مخصوصا اگر پنجره های انها رو به نور خورشید نیست یا در ساعات کمی نور افتاب را در اختیار دارند میتوانند در باقی ساعات عصر یا شبانگاه با نور LED این گلدان هم فضای خانه را نور پردازی کنند و هم شادابی گیاهان خود را حفظ نمایند 

نکته مهم در اینجاست که گلدان با نور افتاب شارژ میگردد و در ساعات تاریکی خود بخود نور افشانی می نماید 

 

Plan’t – Solar Energy Garden by Min Soon Kim is a hydroponic cultivating machine that can be used in apartments to grow vegetables right on your window. The device harnesses solar energy and then uses it to power a mild LED mood lamp for the night and also for the times when the sun doesn’t shine so much for the plant.


Read more at http://www.yankodesign.com/2013/04/15/on-my-windowsill/#dIbfov2ivmTAfuYr.99

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده