قیمت امروز خودرو ها در بازار ایران

قیمت امروز خودرو های داخلی و وارداتی در بازار 
 
 
 

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

۸٫۷۳۸٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

۹٫۴۱۰٫۰۰۰

۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید

۹٫۹۶۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت باردو سپر جدید دوگانهسوز

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز

۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

SEسمند

۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز با ایربگ

۱۹٫۴۵۸٫۰۰۰

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس با ایربگ راننده

۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7سمندمالتیپلکس

۲۱٫۸۱۸٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند گازسوز

توقف فروش

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۱۷٫۹۰۶٫۰۰۰

۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰

GLX 405

۱۹٫۱۱۳٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX /تک سوز

۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال دوگانه سوز

۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / تک سوز

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پارس

۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکس

۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ .تیپ ۲

توقف فروش

۲۰۶ .تیپ ۳

۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ .تیپ ۵

۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ .تیپ ۶

۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

صندوق دار . ۲۰۶ /V20

۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ .صندوق دار /V8

توقف فروش

۲۰۶ .صندوق دار /V1

۲۲٫۸۱۸٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ .صندوق دار /V2

۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ صندوقدار اتوماتیک /V9

توقف فروش

V4 . 206 / پایه گاز سوز

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

توقف فروش

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ایکلاس ۵

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس۸

۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس۸

۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷دندهای

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(TU5 )1.6رانا

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰

(EF7 )1.7رانا

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

فوتون وانت دیزلی

۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ E1

تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز

۲۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ E2

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز

توقف فروش

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار

۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید گازسوز

۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰

۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ LE.پراید

۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰

۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰

۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰

۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰

۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ – پایه گازسوز

۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰

۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL پراید

۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

SLتیبا

۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰

LX تیبا

۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

SXتیبا فول

۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان ABS تاخوگراف

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز.تاخوگراف

۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزلABS کولر

توقف فروش

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا ۸۹

۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جدیدC5

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانو۲۰۱۲

۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

HIghنیسان تینا / فول

۹۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

MID/نیسان تینا

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

HIghنیسان قشقایی

۶۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MIDنیسان قشقایی

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۷۷٫۲۵۰٫۰۰۰

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰دنده ای

۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰E2

۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰E1

۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . لوکس دوگانه سوزE2

۲۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . لوکس بنزینیE2

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورتE2

۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهیE1

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۵۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ۱هاچ بک

۵۷٫۶۶۰٫۰۰۰

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۴ فول ترین مدل شرکتی

توقف فروش

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

به زودی

اتوماتیک /B50

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

FAWون دوگانه سوز

۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۵٫۲ تن

۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰

BMCکشنده جفت محور

۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰

BMCشاسی کمپرسی و میکسر

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

FAW 420کشنده دو محور

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت کاپردوکابین

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱  / صفر

۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور

۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰

i20 هیوندای

۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان

۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز

۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VXR.V8 لندکروز

۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR.V6 لندکروز

۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

روفور

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ

۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین کوتاه

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

GLXکمری فول ۲۰۱۲

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

یاریس صندوق دار

۹۱٫۵۰۰٫۰۰۰

XLI کرولا

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تیپ ۸ / V8 موهاوی

۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

V6 موهاوی

۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . معمولی

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰

۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن 2.0

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ 2.4

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

اپیروس . مشابه صفر .  2010

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳٫ وارداتی

۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  1600 سی سی / ۲۰۱۳

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  2000 سی سی/  2013

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۳

۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵۰ LI

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲۰٫ Cabriolet

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۳۰٫ Cabriolet

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲۰

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X3 / 2012

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳۵٫ Cabriolet

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 23I

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 30I

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 35I

۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

M6 AC SCHNITZER

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X6 / 5 litere

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X6 / 5 litere.Human

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

X6 / 3.5 litere

۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰

۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۰۰

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۲۰۰

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۰۰

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

E350. Cabriolet

۴۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

E350. Coupe Series

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۳۵۰

۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG . 350

۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

SLK350

۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۵۰۰

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Boxster S

۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۱۱

۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۱۱ New

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayenne

۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayenne Turbo S

۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayenne S

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو

۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Panamera.4S

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Panamera .V6

۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم

۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

CT200H / HYBRiD

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – لانگ

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک

۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول مگنت

۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶

۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

کایرون

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اسکالا

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

کولیوس/ اتاق جدید

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 فلوئنس

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

E4 فلوئنس

۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۳ . EC7

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هاچ بک . 2013 EC7-RV

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۳ . GTS. مازراتی.کواتروپورته

۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . کوارتوپورته .۲۰۱۳

۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو .۲۰۱۳

۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو  .2013

۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس .۲۰۱۳

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون . جن تو . اتوماتیک

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون . جن تو . معمولی

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اسمارت فورتو

۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۲٫ اپل کورسا .اتوماتیک

 

 

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده