قیمت روز دوربین عکاسی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ 

 

 قیمت دوربین DSLR کانن (Canon)

مدل

نوع سنسور و دقت

حداقل و حداکثر سرعت شاتر

اندازه و دقت مانیتور

دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی

نوع باتری و  کارت حافظه

قیمت

EOS 7D

Mark II

CMOS/ 21 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3.0 / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / ده فریم

LP E6

SD/SDHC/SDXC

EOS 1DC

CMOS/ 19.3 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3.2 / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 4K با سرعت ۲۴ فریم / ۱۴ فریم

LP E4N

Compact Flash

(Type I or II)

 –

 7D با لنز

۱۵-۸۵

CMOS/ 18 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3 / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

 Full HD / هشت فریم

LP E6

SD/SDHC/SDXC

۴,۷۱۰,۰۰۰

  7D با لنز

۱۸-۲۰۰

CMOS/ 18 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

  3 / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

 Full HD / هشت فریم

LP E6

SD/SDHC/SDXC

 4,520,000

 70D با لنز

۱۸-۱۳۵

CMOS/ 20 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3 / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / هفت فریم

  LP E6

SD/SDHC/SDXC

 4,010,000

 70D

CMOS/ 20 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  

 3 / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / هفت فریم

  LP E6

SD/SDHC/SDXC

۲,۹۰۰,۰۰۰

 700D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3 / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / پنج فریم

  LP E8

SD/SDHC/SDXC

 1,950,000

 100D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3 / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / چهار فریم

  LP E12

SD/SDHC/SDXC

۱,۷۵۰,۰۰۰

 6D

CMOS/ 20.2 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / چهار و نیم فریم

  LP E6

SD/SDHC/SDXC

۴,۸۵۰,۰۰۰

 650D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP

 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 

 

۳ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / پنج فریم

  LP E8

SD/SDHC/SDXC

۱,۸۲۰,۰۰۰ 

 5D Mark

III

CMOS/ 18 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه 

۳٫۲ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / شش فریم

  LP E6

SD/SDHC/SDXC

 8,350,000

  60D با لنز

۱۸-۲۰۰

CMOS/ 18 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3 / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / 5.3 فریم

 LP E6

SD/SDHC/SDXC

۳,۵۳۰,۰۰۰

۱۱۰۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 12 MP

  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 2.7 / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

  Full HD / سه فریم  

 LP E10

SD/SDHC/SDXC

 1,060,000

  60D

CMOS/ 18 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3 / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / 5.3 فریم

 LP E6

SD/SDHC/SDXC

۶۰۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP

  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3 / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / 3.7 فریم 

  LP E8

SD/SDHC/SDXC

۱,۶۶۰,۰۰۰

۷D

Body

CMOS/ 18 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

Full HD / هشت فریم

LP E6

SD/SDHC/SDXC

۳,۰۵۰,۰۰۰

 

—————————————————————————-

 

 قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)

مدل

نوع سنسور و دقت

حداقل و حداکثر سرعت شاتر

اندازه و دقت مانیتور

دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی

نوع باتری و  کارت حافظه

قیمت

 D800E

CMOS/ 36.3 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

۳٫۲ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم

 EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

CF Type I

۸,۷۰۰,۰۰۰

 D750

CMOS/ 24 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3.2 / ثابت/

۱۲۲۹۰۰۰

 Full HD / شش و نیم فریم

 EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 6,160,000

D5300 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3.2 / متحرک/

۱۰۳۷۰۰۰

 Full HD / پنج فریم

 EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

۲,۱۵۰,۰۰۰

 D610

CMOS/ 24 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

  3.2 / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم

 EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 4,630,000

D7100 با لنز

۱۸-۱۰۵

CMOS/ 24.1 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3.2 / ثابت/

۱۲۸۸۰۰۰

 Full HD / شش فریم

 EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 3,430,000

D5200 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24.1 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3 / متحرک/

۹۲۱۰۰۰

  Full HD / پنج فریم

 EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 1,790,000

 D600

CMOS/ 24.3 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3.2 / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

  Full HD / 5.5 فریم

 EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

۴,۹۰۰,۰۰۰

D3200 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24.2 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

 3 / متحرک/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / چهار فریم

 EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 1,320,000

D800

CMOS/ 36.3 MP

 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

 3.2 / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم

 EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

CF Type I

۷,۵۵۰,۰۰۰

D5100 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 16.2 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / چهار فریم

 EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

۱,۵۴۵,۰۰۰

D7000 با لنز

۱۸-۱۰۵

CMOS/ 16.2 MP

  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم

 EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

۲,۷۵۰,۰۰۰ 

D3100 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 14.2 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 Full HD / سه فریم

 EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 1,100,000

 

—————————————————————————-

 

  قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)

مدل

نوع سنسور و دقت

حداقل و حداکثر سرعت شاتر

اندازه و دقت مانیتور

دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی

نوع باتری و  کارت حافظه

قیمت

 SX510

CMOS/ 12.1 MP

 15 ثانیه تا یک ۱۶۰۰ ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 Full HD / 3.8 فریم

NB-6LH

SD/SDHC/SDXC

۶۳۰,۰۰۰

SX170

CMOS/ 16 MP

 15 ثانیه تا یک ۳۲۰۰ ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم

NB-6LH

SD/SDHC/SDXC

۴۸۰,۰۰۰

 G16

CMOS/ 12.1 MP

 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

  3.0 / ثابت/

۹۲۲۰۰۰

 Full HD / دوازده فریم

NB-10L

SD/SDHC/SDXC

 1,390,000

A2500

CMOS/ 16 MP

  15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم

NB-11L

SD/SDHC/SDXC

 250,000

SX280

CMOS/ 12.1 MP

 15 ثانیه تا یک ۳۲۰۰  ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 Full HD / 3.8 فریم

NB-6L

SD/SDHC/SDXC

 650,000

 A1400

CMOS/16 MP

 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه

۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم

AA*2

SD/SDHC/SDXC

۲۰۰,۰۰۰

A2600

CMOS/ 16 MP

 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم

 NB-11L

SD/SDHC/SDXC

 260,000

G15

CMOS/ 12.1 MP

 15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

  3.0 / ثابت/

۹۲۲۰۰۰

 Full HD / 2.1 فریم

NB-10L

SD/SDHC/SDXC

۱,۱۴۰,۰۰۰

SX50

CMOS/ 12.1 MP

 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه

۲٫۸ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 Full HD / 2.2 فریم

NB-10L

SD/SDHC/SDXC

۱,۱۲۰,۰۰۰
SX160

CMOS/ 16 MP

  15 ثانیه تا یک ۳۲۰۰ هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم

AA*2

SD/SDHC/SDXC

۳۳۰,۰۰۰ 

SX500IS

CMOS/ 16 MP

 15 ثانیه تا یک ۱۶۰۰ثانیه

۳ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم

NB-6L

SD/SDHC/SDXC

G1X

CMOS/ 14.3 MP

 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

۳ / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

 Full HD / 1.9 فریم

NB-10L

SD/SDHC/SDXC

 1,440,000

D20

CMOS/ 12.1 MP

 15 ثانیه تا یک ۱۶۰۰ثانیه

۳ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 Full HD / هشت دهم فریم

NB-6L

SD/SDHC/SDXC

 890,000

 

—————————————————————————-

 

 قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)

مدل

نوع سنسور و دقت

حداقل و حداکثر سرعت شاتر

اندازه و دقت مانیتور

دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی

نوع باتری و  کارت حافظه

قیمت

 Coolpix L27

CCD/ 16 MP

 1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه

۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD /یک و دو دهم فریم

AA*2

SD/SDHC/SDXC

۲۷۰,۰۰۰

Coolpix S3500

CCD/ 20 MP

 1 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD /یک و یک دهم فریم

EN-EL19

SD/SDHC/SDXC

 370,000

 Coolpix L28

CCD/ 20 MP

 1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD /یک و یک دهم فریم

AA*2

SD/SDHC/SDXC

 170,000

 Coolpix L320

CCD/ 16 MP

 4 ثانیه تا یک ۱۵۰۰ ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD /یک و دو دهم فریم

AA*2

SD/SDHC/SDXC

 430,000

  Coolpix S30

CMOS/10 MP

۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

HD/-

AA*2

SD/SDHC/SDXC

۳۵۰,۰۰۰

 Coolpix L830

CMOS/ 16 MP

 4 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

۳٫۰ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / هشت فریم

 AA*4

SD/SDHC/SDXC

 660,000

 Coolpix P520

CMOS/ 18.1 MP

 8 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه

  3.2 / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD /هفت فریم

EN-EL5

SD/SDHC/SDXC

۹۷۰,۰۰۰

 Coolpix S01

CCD/ 10.1 MP

۲٫۵ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

HD/-

EN-EL11 ۲۵۰,۰۰۰ 

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده