لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند (دکتر شریعتی)

گجت ها بایگانی

صفحه 1 از 1812345678910...قبلی »