لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند (دکتر شریعتی)

علم و تکنولوژی بایگانی

صفحه 1 از 2912345678910...قبلی »