لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند (دکتر شریعتی)

طبیعت بایگانی

صفحه 1 از 1212345678910...قبلی »