هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است ( فرانکلین)

طبیعت بایگانی

صفحه 2 از 1212345678910...قبلی »