كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند (گوته)

آتش سوزی بایگانی

  • یادمه قدیم ها که مدرسه می رفتیم یکی از موضوع های همیشگی انشاء فواید درخت بود . واقعاً ما فواید درخت را می دانیم و آنها را اینگونه ناجوانمردانه به آتش […]

    فقط کمی مهربان تر

    یادمه قدیم ها که مدرسه می رفتیم یکی از موضوع های همیشگی انشاء فواید درخت بود . واقعاً ما فواید درخت را می دانیم و آنها را اینگونه ناجوانمردانه به آتش […]

    ادامه ...

صفحه 1 از 11