تبلیغات هوشمندانه

کمپین های تبلیغاتی مدرن نه تنها ترویج مارک های مختلف، محصولات و خدمات را تبلیغ می کننند بلکه از احساسات و افکار مردم نیز برای تبلیغات خود استفاده می کنند . در تصاویر زیر چند تبلیغ هوشمندانه را با هم


تبلیغات غیر واقعی فست فود ها

فست فود ها در تبلیغات بسیار بزرگتر و زیباتر و اشتها برانگیز تر از واقعایت هستند و در حالت طبیعی نه حجم و وزن تبلیغاتشون رو دارند و نه زیبایی و جذابیت در ادامه تفاوت بین تبلیغات فست فود های