کتاب نقاشی

کتاب های نقاشی و رنگ آمیزی که برای آموزش هنر نقاشی به کودکان استفده میشود اگر بجای رنگ امیزی طرح ها با کشیدن اسکلت درونی آن جاندار کامل شود ه بسیار دیدنی میشود   Sylvester Jessica Rabbit Iron Man Alice


تصاویر حیوانات با حروف

طراح گرافیک دن فلمینگ با استفاده از حروف بکار رفته در اسم حیوانات تصاویر حیوانات را ساخته است . این تصاویر به کودکان کمک می کند تا سریعتر اسم و نگارش اسم حیوانات را بیاموزند .             


پت مجازی سه بعدی

اگر عاشق حیوانات باشید یا دوست دار تجربه و کسب دانش در مورد زندگی حیوانات یا کودکانی که به تازگی با دنیای وحش اشنا میشوند و بدنبال بهترین و کم خطرترین روش تجربه همزیستی با مخلوقات دوست داشتنی و بیزبان