درب اتاق کودک

درب مخصوص اتاق کودک که در اندازه خود کودکان ساخته میشود و رفت و آمد کودکان را بسیار اسان میسازد. این درب ها در داخل درب های اصلی ساختمان قرار میگیرد و برای بزرگسالان نیز محدودیتی اعمال نخواهد کرد