كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند (گوته)

ساعت با ابزارهای مفید بایگانی

  • ساعت همه کاره  تنها یک ساعت ساده نیست بلکه پیچ گوشتی ، کارد ، قلاب ، درب باز کن بطری ، آچار و شیشه شکن نیز دارد .  ۲۵ ابزار […]

    ساعت همه کاره

    ساعت همه کاره  تنها یک ساعت ساده نیست بلکه پیچ گوشتی ، کارد ، قلاب ، درب باز کن بطری ، آچار و شیشه شکن نیز دارد .  ۲۵ ابزار […]

    ادامه ...

صفحه 1 از 11