هنر موزی

موز میوه ای است که خیلی زود خراب میشود پس کمتر کسی به فکر استفاده از آن برای کارهای هنری می افتد . اما یک فرد به نام استفان براش کارهای زیبایی با موز انجام داده است .     


کیف مخصوص حمل موز

برای ورزشکاران موز یکی از بهترین منابع تامین قند های خوراکی در ورزش های هوازی است و به همراه داشتن موز هم البته بسیار ضروری است حالا با کیف حمل موز میتوانید موز مورد نیاز خود را برای طول روز


مجسمه های موزی

مجسمه های موزی که از تراشیدن هنرمندانه موز ساخته میشوند همنوع جدیدی از هنر میوه آرایی است که مور توجه قرار گرفته است