لباس بافتنی تمام قد

اگر سرمایی هستین و زمستونا با توصل به هر وسیله ای مانند گرم کن و جوراب حوله ای و غیره اندام نازنینتان را محافظت میکنید از این به بعد میتوانید با استفاده از الگوی بافتنی تمام قد سراسر بدن را گرم